Varsling24

Varsling24

Politikarportal
Translate

RSS

Sentralbordet ope: 09.00-14.30
Ekspedisjonen open: 09.00-14.30
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no
Post: 5780 KINSARVIK

Nytt om


Finn det du leitar etter...

Ekstraordinært formannskapsmøte om skuleskyss

Heradsmerke-RC2-litenFormannskapet vil i ekstraordinært møte 3. oktober drøfta skuleskyss på austsida.

Innkalling.

Brev frå foreldre.

 

Skuleskyss fredag 30.9 på austsida

Heradsmerke-RC2-litenGrunna auka flom og rasfare har Kriseleiinga bestemt å setja inn båt frå Børve til Lofthus på torsdag.
Skuleelevar som skal til Odda VGS og Kinsarvik og Opedal skular har førerett.
Tider:

 

 

 

Fredag 30.09:

Frå Lofthus 7.20 (buss frå Kinsarvik, buss vidare til Odda)

Frå Børve 7.50 (skulebuss som vanleg til Børve - buss frå Lofthus til Kinsarvik)

Frå Lofthus kl. 12.45, (buss frå Voss) retur Børve 13.00 (buss frå Odda)

Frå Lofthus 14.15 (skulebuss frå Kinsarvik 13.57 som vanleg - buss vidare frå Børve)

Frå Børve 15.45 (skulebuss frå Odda 15.15 - buss frå Lofthus til Kinsarvik)

 
NB! Nye avgangar i tillegg til dei ovanfor:
 Frå Lofthus kl. 06.20 retur Børve kl. 06.50 NB Ikkje buss her må me avtala kameratkøyring. 
Frå Lofthus kl. 12.45, (buss frå Voss) retur Børve 13.00(buss frå Odda)
Frå Lofthus 17.10(når buss frå Voss kjem),retur frå Børve 17.20(buss frå Odda)

 

 Ny vurdering av båtskyss etter haustferien vert gjort torsdag 06.10.

Sist oppdatert (torsdag 29. september 2016 13:17)

 

Varsel frå NVE om fare for flaum og jord- og flaumskred

Varsom NO

Hordaland og Sogn og Fjordane: Varsel om flom, oransje nivå, torsdag og fredag
Kart over varslingsområdet: http://www.varsom.no/Flom/?date=28.09.2016
 Klikk i kartet eller velg kommune under fylkeslista for å se varslingstekst og daglige oppdateringer.
 Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal: Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå, torsdag og fredag
 Klikk i kartet eller velg kommune under fylkeslista for å se varslingstekst og daglige oppdateringer.

 

http://www.varsom.no/flom finn du i tillegg informasjon om varslingsnivå, bruk av varselet, hjelpemiddel (kart, sanntidsdata etc,).

Sist oppdatert (onsdag 28. september 2016 12:44)

 

SENIOR SYKLING har starta opp att måndagar 11.30 (NY TID!)

Seniorsykling Sml1Stad: Tunvoll trimstove – Lofthus
Tid: kl. 11.30 (Merk tida!)
Kostnad: kr. 50,-
Påmelding: Ingen, berre møt fram!
 
Etter trening er det samling på Mix kiosken!

Sist oppdatert (tysdag 27. september 2016 12:55)

Les meir…

 

Pilegrimsvegen/Buføringsvegen er no ferdigstilt

Buforeveg7Det same er filmen om vegen og arbeidet.

Den er lagt ut på Youtube, og kan sjåast på adressa www.youtube.com/watch?v=Jq7pSPGtXkM

Sist oppdatert (måndag 26. september 2016 13:59)

 

Det Norske Teatret kjem til Hardanger !!! Møt fram!

FraLandevegen1

Sist oppdatert (måndag 26. september 2016 11:25)

Les meir…

 

INFLUENSAVAKSINERING 2016

Det vert influensavaksinering for risikogrupper ved Utne legekontor:

Torsdag 13. oktober

  • kl 08.15-11.30
  • kl 13.00-14.30


Tysdag 25. Oktober

  • kl 08.15-11.30
  • kl 13.00-14.30

Les meir…

 

VEDTAK - Utvida jakt på Hardangervidda 2016

reinsdyr

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet har i telefonmøte 21.09.2016, vedteke ei utviding av årets villreinjakt med totalt 9 dager (til og med 9.oktober).
Hardangervidda Villreinutval si nettside: http://www.numedal.net/hardangervidda/
 

Sist oppdatert (torsdag 22. september 2016 09:38)

 

Opnings-/stengningstider i Deildo

deildoOppdatering 22.09!

 Entreprenør opplyser at det vert ope for trafikk i dag torsdag 22/9 frå kl. 12:45 til 24:00.
Nattestengt fredag 23/9  00:00-05:00.
Så vert det heilt ope frå fredag 23/9 kl. 05:00 til måndag  26/9 00:00 (nattestenging måndag-fredag 00:00-05:00)
 

Følgjande periodar skal det være heilt ope:

Mandag-torsdag:
05:00-08:30
10:30-10:50
12:45-16:15
17:30-18:00
20:00-20:15
21:00-00:00

Fredag:
05:00-08:30
10:30-10:50
12:45-00:00

Laurdag:
00:00-08:30
10:30-10:50
12:45-00:00

Søndag:
Ope, men stenger natt til mandag 00.00

Sist oppdatert (torsdag 22. september 2016 12:28)

 

Informasjonsbrev frå Mattilsynet

Maskin1FLYTTING AV JORD, MASKINER OG UTSTYR MELLOM EIGEDOMAR VED ULIKE FORMER FOR ANLEGGSVERKSEMD.
Bygge- og anleggsverksemd, grunnundersøkingar og liknande vil kunna medføra at jord, frø og planterestar flyttast mellom eigedomar, enten i form av bortkøyring av overskuddsmassar eller som vedheng på maskiner og reiskap. Dette medfører ein risiko for spreiing av alvorlige planteskadegjerarar, brysomme ugras og invaderande artar, som måtte befinna seg i jorda. For å hindra at så skjer, må nødvendige tiltak iverksetjast.

Les informasjonsbrevet her (PDF)

 

«Engstelege barn»

EngstelegKorleis kan du som forelder forstå og hjelpe barnet ditt når det vegrar seg i kvardagen?
Kva vil vera hjelpsom og ikkje-hjelpsom foreldreatferd og kva tid er det behov
for meir hjelp?

Tid og stad
Tysdag 22. november 2016, kl. 18.00–20.00, Litteraturhuset i Odda
Temakvelden er gratis. Alle er velkomne.

Les meir…

 
Fleire artiklar…