Varsling24

Varsling24

Politikarportal
Translate

RSS

Sentralbordet ope: 09.00-14.30
Ekspedisjonen open: 09.00-14.30
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
postmottak@ullensvang.herad.no
Post: 5780 KINSARVIK

Nytt om


Finn det du leitar etter...


e-faktura-avtale-giro

 - Betalingsalternativ

 

Informasjon om frikort frå Helsenorge

helsenorgeFra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester
Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.
Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og fra nyttår ble også ordningen for frikort egenandelstak 2 automatisert.

Les meir…

 

Skulekrinsinndeling i Ullensvang herad – vestsida

Heradsmerke-RC2-litenForskrift for skulekrinsinndeling i Ullensvang herad – vestsida var oppe som sak i heradsstyret 19.12.16 Det vart gjort fylgjande vedtak:
 
HST- 112/2016 Vedtak:

Vi ber Rådmannen greia ut følgjande i løpet av 2017:
1. Hauso skule skal opprustast med utbetra tilkomst, gymnastikksal/volleyballhall, bygningen sikra mot ev. asbest-ureining og godkjent i samsvar med Folkehelselova - forskrift om miljøretta helsevern.

2. Det vert ikkje teke standpunkt til skulestruktur for Ullensvang vest før det er utarbeidt konkrete, kostnadsrekna og forpliktande opplegg for Vikebygd skulekrins med omsyn til
- SFO-tilbodet
- Etterbruk Vikebygd skule
- Kulturtilboda ( bruken av skulen - uteareal, gymnastikksal, øvingsrom, sløydsal, skulekjøken og møterom)
- Skyssordningar

3. Kvalitetssikra tal for kostnadar/inntening ved ev. endringar i skulestrukturen Ullensvang vest må føreliggja før vedtak.

 

Ny ordning for naturskadeertatning.

Landbruksdirektoratet  Her finn de orientering om den nye ordninga for naturskadeerstatning (PDF)

 

SØKNAD OM TILSKOT TIL LOKALE KULTURBYGG

Heradsmerke-RC2-litenTilskot til lokale kulturbygg skal vera med på å etablera eigna lokale, bygningar og utearena som gjev rom for ulik kulturell verksemd i Hordaland.

Tilskot kan gjevast til kulturhus, fleirbrukslokale eller spesiallokale for kunst og kultur, som scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for biletkunst. Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning.

For nærare informasjon sjå Hordaland fylkeskommunen si heimeside http://www.hordaland.no/nn-NO/kultur/kunst--og-kulturutvikling/tilskot-til-lokale-kulturbygg/
eller ta kontakt med Eva Wiberg, på e-post: Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa eller på telefon 53 67 15 14.

Søknadar om tilskot skal sendast inn via idrettsanlegg.no https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/


Frist for innsending av søknadar er 1.februar 2017.

 

Barnehage-, skule- og SFO-ruta for 2017-18.

Heradsmerke-RC2-litenRutene for barnehage, skule og SFO for 2017 - 2018 er no klare.

Barnehage- og skuleruta 2017 - 2018 (PDF)

SFO-ruta 2017 - 2018 (PDF)

Sist oppdatert (tysdag 20. desember 2016 13:21)

 

Bassengtrening i 2017.

Bassengtrening 2017smlBassengtreninga startar opp att 02. januar 2017 ved Hauso skule. Vel møtt!

Klikk Les meir for plakat

Les meir…

 

Seniorsykling i 2017.

Seniorsykling 2017smlSenior sykling på Tunvoll trimstove startar opp att 09. januar 2017 – kl. 11.30.

Klikk les meir for plakat.

Sist oppdatert (måndag 19. desember 2016 14:05)

Les meir…

 

Avlesing av vassmålarar

vassmålarUllensvang herad sender i desse dagar ut SMS-varsel til eigedomar som har vassmålar.

Viss du ikkje får sms, vil du få tilsendt vanleg avlesingskort og kan registrera målarstand på www.leseav.no

Meir informasjon finn du her.

Sist oppdatert (fredag 16. desember 2016 16:08)

 

NYE BYGDEBØKER FOR ULLENSVANG

bok1bok2Band 3: Ålmennsoga Noregs frukthage: omhandlar livsfasane for folk i Ullensvang dei siste 70 åra
Band 4: Stadnamnboka Frå fjell til fjøre: stadnamn frå alle gardane i Ullensvang

Salsstader:
Spar Kinsarvik – Bunnpris Lofthus – Spar Nå – Nærbutikken Grimo – Joker Utne – Kinsarvik, Utne og Nå bibliotek – Heradshuset

 

Pris pr. band                                                                                      kr. 499,-.
Band 1 og 2 samla (Heimar og folk  Austsida og Vest og nordsida)         kr. 899,-.
Band 3 og 4 samla (Ålmensoge og Stadnamn)                                      kr. 899,-.
 Band 1-3 samla                                                                                kr. 1199,-
Alle fire banda samla                                                                          kr. 1599,-

Me kan og senda bygdebøker eller gjera avtale om stad for levering av bygdebøkene - ta kontakt på telefon 53 67 15 00

Sist oppdatert (torsdag 08. desember 2016 09:52)

 

Deildo vert opna att.

deildoRv13 forbi Deildo vert opna for trafikk f.o.m fredag 9/12 (stengt fram til midnatt torsdag 8/12)
Fri ferdsel i helga fram til måndag 12/12 kl. 08:30
 
Fram til torsdag 15/12 kl. 12:45 blir det stengingar på dagtid som tidligare.
Det blir ikkje nattestenging i denne perioden.
 
Frå torsdag 15/12 kl.12:45 er det juleferie på anlegget fram til måndag 2/1-17 kl. 08:30 og det er fri ferdsel forbi anleggsområdet.
 
Frå mandag 2/1-17 vert det tilbake til ordinære stengeperioder på dagtid som tidligare, samt nattestenging måndag-fredag 00:00-05:00.
 

 NB! Ferjerutene Kinsarvik - Utne - Kvanndal går attende til normalruter ved opninga av vegen. Dei finn de her.

Følgjande periodar skal det være heilt ope:

Mandag-torsdag:
05:00-08:30
10:30-10:50
12:45-16:15
17:30-18:00
20:00-20:15
21:00-00:00

Fredag:
05:00-08:30
10:30-10:50
12:45-00:00

Laurdag:
00:00-08:30
10:30-10:50
12:45-00:00

Søndag:
Ope, men stenger natt til mandag 00.00


 

Med helsing
Terje Nesse

Sist oppdatert (torsdag 08. desember 2016 15:33)

 

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-20

Heradsmerke-RC2-litenOffentleg ettersyn/ høyring og endring av betalingssatsar

Formannskapet har i møte 14. og 15. november lagt fram tilråding om årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020. Saka vert handsama i Ullensvang heradstyre 19. desember.

I samsvar med § 44 og § 45 i kommunelova vert saksdokumenta og formannskapet si tilråding lagt ut til offentleg ettersyn/ høyring på heradshuset i Kinsarvik, Biblioteket på Utne og på heimesida til Ullensvang herad.

Last ned framlegget her (PDF)

 
Fleire artiklar…